Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Nødforsyning

Alle vandværker er i fremtiden forpligtet til at have en plan og løsning klar i tilfælde af leveringsproblem, som kunne være forårsaget af f.eks. mekanisk nedbrud eller forurening.

Derfor har vi nedsat en projektgruppe, der i samarbejde med Lundø by´s vandværk skal finde den bedste løsning.

Begge vandværker har forbrugere som er meget afhængig af vand, i større mængder (landbrug og erhverv), det vil ikke være holdbart med tankbiler eller lignede. Derfor undersøges en løsning hvor vores to vandværker kan kobles sammen i nødstilfælde, således forsyning sikres indtil problemet er løst.

Status på projektet:

Der er fortaget en masse undersøgelser, som har ført til 4 forskellige løsningsmuligheder, med tilhørende budgetter.

  • Ekstern leverance af vand
  • Sammenkobling af værker, ”over jord engangsløsning”
  • Sammenkobling af værker ”over jord genbrugs løsning”
  • Sammenkobling af værker ”fastløsning”

Arbejdsgruppen peger på løsning 4 Sammenkobling af værker ”fastløsning”, som den bedste løsning idet den har følgende fordele:

- Driftssikkerhed: idet det er et lukket system der ikke bliver forurenet

- Hurtigst opstart: ved driftstop på et værk, kan nødforsyning hurtigt etableres fra det andet værk

- Fremtidssikret: idet løsningen også vil være velegnet hvis de to værker senere vælger en egentlig samdrift

- Økonomisk: Løsningen vurderes at være billigst i etablering og drift

Forslaget er blevet godkendt på begge vandværkers generalforsamlinger og projektet forventes afsluttet medio maj 2024

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Finn Godrim

finn@relationspsykologi.dk

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk