Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Grundejerforeningen

- bestyrelse

Formand:

Bente Dahl Kristensen Lundøvej 174 tlf.40197525 / bentepedal@gmail.com

Ansvarsområder:

Økonomi

Repræsentation

Kontakt til myndigheder

Mødeindkaldelse

Kasserer:

Jens Wøldiche Jelsevej 171 tlf.40335850 / jens@woeldiche.dk

Ansvarsområder:

Regnskab/budgetter

Adresser-/forbrugerlister

Registrering/flytning/nyoprettelser

Sekretær:

Finn Godrim Jelsevej 535 tlf.20640617 / finn@relationspsykologi.dk

Ansvarsområder:

Dagsorden & referater

Hjemmeside / Facebook

Medlem:

Lars Høy Jelsevej 517 61697172 /Lars@hoy.as

Ansvarsområder:

Ledningsnet/-kort

Ad hoc-opgaver

Medlem:

Jon Jeppesen Jelsevej 475 tlf.61703238 / jonjeppesen@hotmail.com

Ansvarsområder:

Vej og rabatter (Jelsevej)

Vandværk

Medlem:

Michael Ditlev Fuldenvej 169, 8330 Beder 86937020 / 40282141 / mdlc61@gmail.com

Ansvarsområder:

Forsikringer

Vej og rabatter (Jelsevej)

Hjertestarter

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Bente Dahl Kristensen

bentepedal@gmail.com

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk