Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Affald

Udover mulighederne for at bruge de affaldscontainere som tilhører alle sommerhuse er der også mulighed for at komme af med mere affald i miljøstationen der ligger på den østlige side af Jelsevej kort før rastepladsen med velkomsskiltet. Stationen nu blevet udvidet/ombygget, så der alle steder også er beholder til madaffald.

I den forbindelse er der leveret en køkkenspand og grønne poser til madaffald. (svarer ca. til 1 års forbrug)

Fra 2025 vil der bliver leveret en pakke grønne poser med 200 stk. ved sommerhuset omkring uge 11- 12.

Sker det, at man løber tør inden næste levering kan der købes grønne poser på genbrugspladsen til kr. 10,00 pr. rulle

Men husk:

Du må ikke anbringe affald udenfor de lukkede containere - se sorteringsguide nedenfor

Har du andre typer af affald skal du enten køre til genbrugspladsen i Skive eller tilmelde "storskrald" så bliver det afhentet på din grund.

Du kan tilmelde dig storskrald og se hvornår din affaldscontainer bliver tømt på affaldsskabets hjemmeside her

lUNDØ - nATUR OG RO

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Finn Godrim

finn@relationspsykologi.dk

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk