Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Affald

Udover mulighederne for at bruge de affaldscontainere som tilhører alle sommerhuse er der også mulighed for at komme af med mere affald i affaldsdepotet der ligger på den østlige side af Jelsevej kort før rastepladsen med velkomsskiltet.

Men husk:

Du må ikke anbringe affald udenfor de lukkede containere

- og affaldscontainerne må kun bruges til:

Glas/ metal

Pap/ papir

Mad/ restaffald

Har du andre typer af affald skal du enten køre til genbrugspladsen i Skive eller tilmelde "storskrald" så bliver det afhentet på din grund.

Du kan tilmelde dig storskrald og se hvornår din affaldscontainer bliver tømt på affaldsskabets hjemmeside her

lUNDØ - nATUR OG RO

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Finn Godrim

finn@relationspsykologi.dk

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk