Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø

Lundø er en halvø omkranset af Bådsgård Vig mod syd, Skive Fjord mod vest, og Lovns Bredning mod nordøst, i den sydlige del af Limfjorden.

Halvøen udgør Lundø Sogn i det tidligere Fjends Herred (Viborg Amt), nu Skive Kommune (Region Midtjylland).

I den sydvestlige ende går den knap 1 km lang stenodde Termø ud i fjorden mod vest. Nord for landsbyen findes -langs Jelsevej Lundø Strandcamping og et sommerhusområde med ca. 150 sommerhuse.

Området ender mod nord med det godt 1 km lange stenrev Jelse Odde, hvor 23 ha blev fredet 1965.

Østkysten af Lundø og nordenden, Jelse Odde er en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde under Natura 2000 projektet, og er både fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde.

Lundø´s historie

Du kan læse meget mere om lundø´s historie på borgerforeningens flotte hjemmeside her.

Du kan også besøge den gamle transformatorstation der ligger lige ud til vejen for enden af strækningen der går over det flade engareal. I tårnet finder du billeder og plancher der giver dig et godt indtryk af livet på Lundø gennem historien

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Finn Godrim

finn@relationspsykologi.dk

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk