Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Grundejerforeningen

- er en forening som alle der har sommerhus på Lundø skal være medlem af, idet foreningen varetager vigtige fælles opgaver som f.eks. vandforsyning og vejvedligehold.

Herudover er foreningen bindeleddet til forskellige offentlige myndigheder som f.eks. Skive kommune, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, ligesom foreningen afholder forskellige arrangementer for medlemmer for at gøre Lundø til et dejligt sted at være.

0000

Foreningen afholder hvert år generalforsamling i starten af sommerperioden, og her væges den bestyrelse der varetager den daglige drift af foreningen.

Udover hjemmesiden her kommunikerer foreningen direkte til medlemmer via mail, og det er derfor vigtigt at vi altid har din aktuelle mailadresse. Du kan give os besked om din nye mailadresse her.

I forbindelse med evt. salg af dit sommerhus skal der udarbejdes en ejerskifteerklæring således vi hele tiden har et ajourført medlemsregister. Du kan downloade blanketten til brug ved ejerskifte her.

Vi håber du vil tage aktivt del i foreningens aktiviteter og du er altid velkommen til at at kontakte et af bestyrelsesmedlem - se kontaktinfo her

Blanketer

Har du solgt sommerhuset?

Har du fået ny mailadresse?

Har du skiftet bopæl?

Bestyrelse

Læs mere om bestyrelsen og se deres kontaktoplysninger.

Referater

Læs dagsorden og referater fra generalforsmalingen

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Finn Godrim

finn@relationspsykologi.dk

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk