Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Har du ingen vand?

Skulle vi uheldigvis opleve driftsforstyrrelse vil vi hurtigst muligt orientere vore medllem om dette via facebooksiden " Lundø - vi med sommerhus"

Ved længere tids driftsforstyrrelse vil I blive orienteret direkte via mail.

Oplever du problemer med vandforsyningen er det en god ide at checke, om du får vand frem til din målerbrønd.

Oplever du et brud på din egen grund fra målerbrønden og frem til dine vandinstallationer, skal du selv sørge for og betale for eventuelle reparationer.

Skulle der være problemer på ledningsnettet frem til din målerbrønd, er det som udgangspunkt vandværket, der skal udbedre skaden, med mindre at fejlen f.eks. er en graveskade, som en grundejer har ansvar for.

Vi har efterhånden fået registreret de fleste vandledninger i et digitalt kortmateriale (LER), så derfor HUSK at kontakte vandværket inden du påbegynder gravning på din grund

Kontakpersoner ved driftsproblemer

Jens Kjær Kristensen Tlf: 27592575

Lundøvej 174, 7840 Højslev

jensmekaniker@gmail.com

I tilfælde af ferie eller lignende kan du kontakte:

Jon Jeppesen tlf: 61703238

jonjeppesen@hotmail.com

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Finn Godrim

finn@relationspsykologi.dk

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk