Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Færdsel & ophold

Da vi alle på Lundø nyder naturen og roen vil vi gerne at alle er opmærksomme på:

Det er max. tilladt at køre 40 km/t på nordligste del af Jelsevej.

Der er en P-plads med toiletbygning i for enden af Jelsevej, hvor der også er en stor P-plads og flere bord-bænkesæt.

Fra P- pladsen udgår der stier mod vest, øst og nord, der giver adgang til stranden hele vejen rundt om halvøen.

Der venter dig en helt særlig oplevelse når du ved lavvande kan fortsætte din vandretur fra spidsen af Lundø ca. 1½ km ud på Jelse Odde og på spidsen i bedste Skagens stil kan opleve at vandet fra Skive Fjord møder vandet fra Lovns bredning fra øst.

Ret ofte er Jelse Odde rasteplads for en flok sæler, som du bedes respektere ved at holde god afstand til dem.

Bemærk at alle har ret til at færdes langs stranden hele Lundø rundt - dog skal man iht. naturbeskyttelsesloven § 22, stk. 4 og NBL § 25, stk. 3 holde en afstand på min. 50 meter fra sommerhusene.

Ophold på strandarealerne og P-pladsen længere end en dag er ikke tilladt. Ønsker du at overnatte kan du se nærmere her

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Finn Godrim

finn@relationspsykologi.dk

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk