Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Lundø Nordre vandværk og grundejerforening I/S

Beskæring

Veje og stier skal holdes fri

Hvis du ejer en ejendom, der grænser op til en offentlig vej eller sti, skal du klippe og beskære din beplantning til skel, så den bedst muligt holdes inde på dit private område. Dette gælder også for ejere af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej elle -sti i byområder, herunder sommerhusområder m.v., hvor der administreres efter privatvejslovens afsnit I, III og IV.

Beskæringen skal foretages så veje og stier kan benyttes i fuld bredde.

Hvorfor beskære?

Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerheden, færdslen generelt og vedligeholdelsen af vejarealet, og ved eventuelt reparation af nedgravede kabler.

Beskæring er speciel vigtigt af hensyn til svagtseende, handicappede og fodgængere med barnevogn.

Skitsen til venstre viser, hvordan hække, træer og buske skal være klippet langs offentlige veje, fortov og stier.

Bemærk dog at renovationsselskabet kan kræve en frihøjde på op til 4,2 over vej

I/S Lundø Ndr. Vandværk & Grundejerforening

CVR nr. 21935018

Formand:

Finn Godrim

finn@relationspsykologi.dk

Overskrift

Kasserer:

Jens Wøldiche

jens@woeldiche.dk