Forside

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i år lørdag den 3. juli kl. 13:00 i Lundø Forsamlingshus. Indkaldelse med dagsorden fremsendes iht. vedtægterne.

Arbejdsdag

Sæt kryds i kalenderen den 1. maj 2021 fra kl. 09:00 til 12:00, hvor vi gentager succesen fra tidligere og afholder arbejdsdag på Lundø.

Yderligere info følger.

Ingen containere i Påsken

Der vil i år ikke blive opstillet containere og afhentet haveaffald på parkeringspaldsen ved Jelse Odde. Der henvises i stedet til Skive Kommunes genbrugspladser. Læs yderligere om mulighederne her

Udskiftning af vandmålere

Alle vandmålere er i løbet af 2020 blevet udskiftet af Nr. Søby VVS & Maskinforretning A/S. I forbindelse med udskiftningen er alle vandmålerne blevet aflæst, og målerstanden sendt videre til vandværkets revisor. Der vil derfor være taget højde for dette, når der fremsendes opgørelser og afregninger for vandforbrug for 2020.

Indberetning af vandforbrug

Der bliver fra og med 2020 ikke længere udsendt fysiske aflæsningskort. Alle medlemmer skal fremadrettet selv sørge for at aflæse og indberette vandforbrug via hjemmesiden.

Alle indberetninger skal være foretaget senest 31. december.

After ønske fra flere er der nu sørget for, at der sendes en e-mail kvittering retur, når der er foretaget korrekt indberetning.

Referat fra generalforsamlingen 4. juli 2020

Så er referatet, formandens beretning mv. her