Forside

Referat fra generalforsamlingen 23. juni 2019

Så er referatet, formandens beretning, årsrapporten samt status på portefølje tilgængelig her

Vandprøver maj 2019

I henhold til ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg  Nr. 524 af 1. maj 2019 er der blevet ændret i drikkevandsbekendtgørelsen, således at chlorothalonilamidsulfonsyre er på listen over stoffer, som drikkevandet skal kontrolleres for.

Vi har i en ekstraordinær vandprøve fået testet vandet fra Lundø Ndr. Vandværk, og der er IKKE fundet spor efter chlorothalonilamidsulfonsyre i vandprøven.

Så drik endelig løs af vandet, når sommervarmen (forhåbentlig) rammer Lundø indenfor ganske nær fremtid. Resultatet af prøven kan ser her

Medlemsorientering – Marts 2019 (Læs)

Formanden har netop udsendt en ny version af medlemsorientering, og der er masser af spændende initiativer i gang på Lundø!

Læs for eksempel om:

  • Generalforsamling søndag den 23. juni i Lundø Forsamlingshus
  • Arbejdsdag den 13. april og efterfølgende informationsmøde i samarbejde med Ø-rådet
  • Naturgenopretning på Jelse Odde
  • Orientering vedr. renovering og udvidelse af Lundøvej (Læs mere her)
  • Affaldscontainere i Påsken
  • og meget, meget mere!

Vi ønsker alle en fantastisk sommer på Lundø, hvor vi fra bestyrelsens side har anmodet om gentagelse af vejret fra sidste sommer. Så må vi se om det holderåvel vandværket og en stikprøve hos en slutbruger. Alle vandprøver viser drikkevand af høj kvalitet uden pesticider, så drik bare løs, når tørsten melder sig.  Rapporterne fra såvel seneste som de forrige vandprøver kan du finde her