Forside

Reparationer på vandværket og vandprøver

Der er i løbet af de seneste par måneder blevet foretaget nogle reparationer og forbedringer på vandværket.  Der er blevet udskiftet hydroforer, flow ventiler og installeret tågesmørring m.v.. Disse tiltag har blandt andet medført et markant højere iltindhold i vandet (hvilket er godt!)

Senest foretagede vandprøver påviste et meget lavt iltindhold i vandet, samt forekomster af Ammonium (NH4) , Mangan og Vinylchlorid. Ammonium (NH4) og Mangan indholdet er en afledt effekt af manglende ilt i vandet, idet vandfiltreret ikke effektivt kan rense for dette, hvis ikke vandet er tilstrækkeligt iltet. Hermed skulle problemerne med okker i vandet også være løst!

Efter rådføring hos Skive Kommune omkring forekomsten af Vinylchlorid i en aftapningsprøve hos en af vores brugere fik vi at vide, at dette stof kan forekomme, såfremt der er blevet arbejdet på ledningsnettet (typisk fra olie), men som oftest forsvinder igen. Efterfølgende kontrolprøver fra begge af vandværkets boringer bekræfter denne antagelse, idet der ikke her findes spor af Vinylcholrid.

Resultatet af vandprøverne kan læser her

Konklusion: Kvaliteten af vores drikkevand på Lundø er meget, meget fin, så drik gerne rigeligt af det!

Medlemsinfo – Marts 2020

Der er udsendt ny “Medlemsorientering” her i marts måned. Læs bl.a. om arbejdsdagen Lørdag den 9. maj med efterfølgende dialogmøde, affaldscontainere, udskiftning af vandure m.v.

Du finder denne samt tidligere udgivelser af “Medlemsorientering” her!

Referat fra generalforsamlingen 23. juni 2019

Så er referatet, formandens beretning, årsrapporten samt status på portefølje tilgængelig her