Forside

Varsling af spærring af Lundøvej over dæmningen

Kære medlemmer 😊
Jeg har fra Skive Kommune og Arkil fået information om, at Lundøvej over dæmningen vil blive spærret pga asfaltarbejdet i anledning af vejudvidelser på følgende datoer/tidspunkter:
TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR 2020 FRA KL. 08.00 – 14.30
ONSDAG DEN 5. FEBRUAR 2020 FRA KL. 08.00 – 14.30
TORSDAG DEN 6. FEBRUAR 2020 FRA KL. 08.00 – 14.30
Udrykningskøretøjer vil dog selvfølgelig få lov at passere.
Mange hilsner
Leif Ervolder
Formand

Referat fra generalforsamlingen 23. juni 2019

Så er referatet, formandens beretning, årsrapporten samt status på portefølje tilgængelig her

Vandprøver maj 2019

I henhold til ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg  Nr. 524 af 1. maj 2019 er der blevet ændret i drikkevandsbekendtgørelsen, således at chlorothalonilamidsulfonsyre er på listen over stoffer, som drikkevandet skal kontrolleres for.

Vi har i en ekstraordinær vandprøve fået testet vandet fra Lundø Ndr. Vandværk, og der er IKKE fundet spor efter chlorothalonilamidsulfonsyre i vandprøven.

Så drik endelig løs af vandet, når sommervarmen (forhåbentlig) rammer Lundø indenfor ganske nær fremtid. Resultatet af prøven kan ser her