Forside

Udskiftning af vandmålere

Alle vandmålere er i løbet af 2020 blevet udskiftet af Nr. Søby VVS & Maskinforretning A/S. I forbindelse med udskiftningen er alle vandmålerne blevet aflæst, og målerstanden sendt videre til vandværkets revisor. Der vil derfor være taget højde for dette, når der fremsendes opgørelser og afregninger for vandforbrug for 2020.

Indberetning af vandforbrug

Der bliver fra og med 2020 ikke længere udsendt fysiske aflæsningskort. Alle medlemmer skal fremadrettet selv sørge for at aflæse og indberette vandforbrug via hjemmesiden.

Alle indberetninger skal være foretaget senest 31. december.

After ønske fra flere er der nu sørget for, at der sendes en e-mail kvittering retur, når der er foretaget korrekt indberetning.

Referat fra generalforsamlingen 4. juli 2020

Så er referatet, formandens beretning mv. her