Grundejer

Ejerskifte

I forbindelse med ejerskifte skal følgende to formularer udfyldes – kan udskrives fra nedenstående links. Derefter skal de fremsendes til kasseren.

Ejerskifte

Indmeldelsesblanket