Takstblad

Takstblad vandværk og grundejerforening.

2021  

Afventer godkendelse af Skive Kommune

                                                                                                                    

 
Optagelse i grundejerforeningen
1.500,00 
Tilslutning til vandværket inkl. anboring på hovedledning kr. 15.060 + moms 
Vandværket betaler nedgravning af brønd og stikledning samt anboring til hovedledning.
Grundejer betaler etablering af brønd plus tilslutningsafgift til vandværket.
Alle installationer efter målerbrønd påhviler grundejer.
18.825,00 
I alt
20.325,00 
Kontingent til grundejerforeningen  (årlig) 
415,00 
Fast afgift til vandværket (årlig) 
330,00 
Forbrugsafgift pr. m3 kr. 3,50 + moms 
4,38 
Forbrugsafgift til staten pr. m3 (grøn afgift) kr. 6,18 + kr. 0,19 ) + moms 
 7,96
Gebyr ved overskridelse af betalingsdato 
100,00
Gebyr for 1. rykkerbrev 
150,00
Gebyr for 2. rykkerbrev 
250,00
Gebyr for sent indberetning af vandforbrug 
150,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler 
400,00
Gebyr for flytteopgørelse/ejerskifte 
500,00