Takstblad

Takstblad vandværk og grundejerforening.

2018

Afventer godkendelse af Skive Kommune

                                                                                                                    

Optagelse i grundejerforeningen
1.500,00 
Tilslutning til vandværket inkl. anboring på hovedledning kr. 15.060 + moms 
18.825,00 
I alt
20.325,00 
Kontingent til grundejerforeningen  (årlig) 
415,00 
Fast afgift til vandværket (årlig) 
330,00 
Forbrugsafgift pr. m3 kr. 3,50 + moms 
4,38 
Forbrugsafgift til staten pr. m3 (grøn afgift) kr. 6,18 + kr. 0,19 ) + moms 
 7,96
Gebyr ved overskridelse af betalingsdato 
100,00
Gebyr for 1. rykkerbrev 
150,00
Gebyr for 2. rykkerbrev 
250,00
Gebyr for sent indberetning af vandforbrug 
150,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler 
400,00
Gebyr for flytteopgørelse/ejerskifte 
500,00