Bestyrelsen

Formand:

Bente Dahl Kristensen

Lundøvej 174, 7840 Højslev

40197525 / bentepedal@gmail.com 

Ansvarsområder:
Økonomi
Repræsentation
Kontakt til myndigheder
Mødeindkaldelse
Bestyrelsesarbejde
 

Kasserer:

Jens Wøldiche

Jelsevej 171
40335850  / jens@woeldiche.dk
Ansvarsområder: 
Regnskab/budgetter 

Adresser-/forbrugerlister
Registrering/flytning/nyoprettelser
Bestyrelsesarbejde
 

Sekretær:

Finn Godrim

20640617 / finn@relationspsykologi.dk

Ansvarsområder:

Dagsorden & referater
Hjemmeside / Facebook
 

Medlem

Lars Høy

61697172/Lars@hoy.as

Ansvarsområder:

Ledningsnet/-kort
Ad hoc-opgaver
Bestyrelsesarbejde
Medlem:
Jon Jeppesen

Jelsevej 475, Lundø, 7840 Højslev

61703238 / jonjeppesen@hotmail.com

Ansvarsområder:
Vej og rabatter (Jelsevej)
Vandværk
Bestyrelsesarbejde
 

Medlem:

Michael Ditlev
Fuldenvej 169, 8330 Beder       

86937020 / 40282141 / mdlc61@gmail.com

Ansvarsområder:
Forsikringer
Vej og rabatter (Jelsevej)
Hjertestarter
Bestyrelsesarbejde